Forum Posts

DIGITAL STARK
Feb 12, 2021
In General Discussions
ห้ามเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ ห้ามเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ห้ามเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด ห้ามเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น หรือแบรนด์สินค้าอื่น ๆ ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง ห้ามเสนอภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใด ๆ ทุกศาสนา ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม GOGO KOREA ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศในการตั้งกระทู้ให้สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก รวมไปถึงผู้เข้าชมกระทู้ท่านอื่น ๆ
0
0
19
D
DIGITAL STARK

DIGITAL STARK

Admin
More actions